02 08 07 03 06 05 04
BoekenSteunenMensen MondiaalPlatformHorst horst Wereldpaviljoen MondiaalPlatformVenlo NCDO angy miva MondiaalPlatformVenray MarijnPoelsFilms venray keramieke Logo Wilde Ganzen nieuw coslimburg icco
In: Gambia
Ondersteund: 2013-2016
Website: carefoundationthegambia.nl

Speciale school voor dove kinderen in Gambia

Op woensdag 3 april 2013 hebben de vrijwilligers van SOS-Meerlo Wanssum een nieuw project gekozen. In de periode 2013-2016 hebben we ons ingezet om in Jiboro in Gambia een school voor dove kinderen te realiseren. Naast de bouw van de school is ook de opleiding van in dovenonderwijs gespecialiseerde leerkrachten gefinancierd. De school is dusdanig gebouwd dat in de toekomst ook andere kinderen met een beperking er les kunnen krijgen. Dit geheel gaat rond € 55.000 kosten. Binnen dit project is ook de aanschaf van een personenbusje voor vervoer van de kinderen van en naar de school en de aanleg van een schoon water voorziening en een septic tank voor de afvoer van het riool. Dit project is met zeer groot enthousiasme en bevlogenheid aangedragen door de familie Goumans-Coenders uit Meerlo. Het project is geïnitieerd door Stichting Care Foundation The Gambia. In de afgelopen jaren hebben we eel steun gekregen van Serviceclub Raam en Maas, die mooie acties voor het project heeft georganiseerd. Dat het een aansprekend project is hebben we in het afgelopen jaren regelmatig gemerkt aan de vele spontane steunbetuigingen en acties. Hier zijn we heel blij mee!

 

Stand van zaken

De school is klaar en in november 2016 gebruik genomen. Op zondag 8 mei 2016 is het project formeel afgesloten met een Wereldfestival. Natuurlijk is er nazorg voor het project en zijn er nog steeds restpunten die richting de opening van de school moeten worden gerealiseerd waar SOS Meerlo-Wanssum de Care Foundation the Gambia bij steunt. Voor foto's van de vorderingen van de bouw en eerste leerlingen verwijzen we naar onze Facebook pagina, klik op deze link.

De eerste 13 leerlingen krijgen ondertussen les en de officiële opening is gepland voor 4 maart (2017) en de familie Goumans zal hierbij aanwezig zijn. Een mooie feestelijke afsluiting!

Wilt u één van de kinderen/jongeren financieel steunen bij zijn opleiding dan is dat mogelijk, bijdragen zijn zeer welkom. Via bijgaande link vindt u hierover meer informatie.

 

Project financieel

In 2013 hebben we € 8.955,41 bij elkaar gebracht. In 2014 € 12.773,97 en in 2015 kwam € 14.072 voor het project binnen.  In 2016 konden we het project succesvol afsluiten met een totaal bedrag, inclusief bijdrage van Wilde Ganzen, van € 71.930. De benodigde bus, om kinderen die te ver weg wonen naar school te brengen, kon door een gulle donatie ook worden gekocht. Een fantastisch resultaat!

Opening speciale (dove) school in Jiboro, Gambia.

Stichting Care Foundation The Gambia had al jaren de wens om een speciale school te bouwen voor kinderen met een beperking. Dit project heeft de Familie Goumans uit Meerlo  ingediend bij Stichting SOS Meerlo-Wanssum. Samen met heel veel mensen, die dit project ondersteunt hebben is het doel bereikt. Op zaterdag 4 maart 2017 is de speciale (dove) school in het dorpje Jiboro officieel  geopend.

Het gezin Goumans is afgereisd naar Gambia en op zaterdagmorgen 4 maart werden ze met de, tevens gedoneerde schoolbus, opgehaald. Er waren veel mensen aanwezig uit het dorp en zelfs uit de naburige dorpen waren de Alkalo’s (burgemeesters) aanwezig. Ook Nederlanders die elders in Gambia een project hebben kwamen een kijkje nemen. Rond 11.00 uur arriveerde een stoet hooggeplaatste functionarissen, waaronder de Minister van agricultuur. Ook de Gambiaanse televisie was aanwezig en de opening van de school in Jiboro is landelijk op het nieuws geweest.

Dit project is gerealiseerd door samenwerking met Stichting SOS Meerlo-Wanssum, Care Foundation The Gambia, Serviceclub Raam en Maas en heel veel mensen die dit project hebben ondersteund. “Als gezin hebben we een geweldige ervaring mogen opdoen door dit project, iets wat we ons hele leven zullen meenemen, wetende wat je kunt bereiken door samenwerking” aldus Anita Goumans.