05 07 08 06 02 03 04
Logo Wilde Ganzen nieuw MondiaalPlatformVenray keramieke BoekenSteunenMensen icco venray horst MarijnPoelsFilms Wereldpaviljoen MondiaalPlatformHorst miva NCDO angy MondiaalPlatformVenlo coslimburg

Nieuw project

Vanaf nu tot en met vrijdag 15 september 2017 kun je een project indienen om, samen met ons, de wereld weer een stukje beter te maken.

Om een project te kunnen indienen moet je een (oud) inwoner van de de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum (Blitterswijck, Geijsteren, Meerlo, Wanssum, Swolgen en Tienray) zijn. Daarnaast gelden de volgende criteria:

  • Er moet een relatie zijn met inwoners (organisaties) uit de voormalig gemeente Meerlo-Wanssum.
  • Het project moet gedragen worden door degenen voor wie de hulp is bedoeld.
  • Het te steunen project moet na de hulp van SOS Meerlo-Wanssum op eigen benen kunnen staan. Na afloop van het project moet de lokale bevolking zelfstandig met het resultaat verder kunnen gaan.
  • Er is een lokale contactpersoon die verantwoording kan afleggen over de voortgang. Inzet van lokale bevolking bij het realiseren van het project is van belang.
  • De communicatie tussen de leiding van het project en SOS Meerlo-Wanssum moet gewaarborgd zijn.
  • De indiener van het project is tijdens de looptijd van het project ambassadeur voor zijn/haar project en vervult gedurende de looptijd een actieve rol in het onder de aandacht brengen en houden van het project.
  • De lokale organisatie die het project uitvoert moet in Nederland bekend zijn bij landelijke en/of provinciale organisaties.
  • Het project moet aan minstens 1 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voldoen.
  • Het project moet goed gedocumenteerd worden aangeleverd, denk hierbij aan informatie over de lokale situatie inclusief contactpersonen ter plaatse, foto's en/of films, een begroting, een verdienmodel etc. De formats voor de aan te leveren informatie zijn via onderstaande links te downloaden. Let op! Eventuele begrote salariskosten komen niet in aanmerking voor de indiening bij Wilde Ganzen die SOS Meerlo-Wanssum zal gaan doen.

 In te vullen bij formulieren bij aanmelding nieuw project

Nadere informatie en voor hulp bij invullen formulieren: project@sos-meerlowanssum.nl